آلمانی ها به موفقیت نظامیان این کشور درافغانستان خوشبین نیستند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/07/13 سیاسی.آلمان.ایران برلین- حدود 70 درصد آلمانی ها پس از 10 سال حضور نظامی این کشور و غرب در افغانستان، به موفقیت این حضور نظامی خوشبین نیستند.
به گزارش ایرنا، این نظرسنجی از سوی موسسه یوگاو و در بین حدود یک هزار نفر انجام شده است.
براساس نتایج این نظرسنجی،همچنین 68 درصد پاسخگویان گفته اند که ارتش این کشورنباید درافغانستان دخالت نظامی می کرد.
تنها 23درصد پاسخگویان به این نظرسنجی معتقدند که اعزام نیروهای نظامی آلمان به افغانستان تصمیم درستی بوده است.
دراین نظرسنجی 2/44درصد نیز خواستارعقب نشینی فوری و بدون چون و چرای نیروهای آلمانی از افغانستان شده اند.
درهمین حال حدود 42درصد آلمان ها نیز گفته اند که اصلا نیروهای نظامی شان نباید به خارج اعزام شوند.
درمجموع حدود 130هزارنیروی نظامی خارجی از10سال قبل در افغانستان حضور دارند که پنج هزار نفر از آنان را آلمانی ها تشکیل می دهند.
برپایه این گزارش، نتیجه حضور 10ساله آلمان ها درافغانستان دهها کشته و صدها نفر زخمی بوده است.
مشکل روانی عمده ترین ره آوردی است که سربازان آلمانی بازگشته از افغانستان با خود به کشورشان باز می گردانند.
ازسوی دیگر طبق تحقیق موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، هزینه 10ساله حضور نظامیان آلمان در افغانستان به 17میلیارد یورو رسیده که این رقم حدود سه برابر رقم پیش بینی شده اولیه دولت بوده است.
این موسسه برآورد کرد که کل هزینه حضور نظامی آلمان در افغانستان ممکن است تا سال 2014 به 22میلیارد یورو برسد.
روز 7 اکتبر( 15مهر) دهمین سال حضور نظامیان آلمان در افغانستان است.
این درحالی است که آلمان هم اکنون به سبب بحران بدهی های دولت های اروپایی و فشار ناشی از آن بر واحد پولی یورو با مشکلات زیاد مالی مواجه است.
بنابراعلام دولت آلمان خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان ازاواخر سال جاری شروع و تا سال 2014 به پایان می رسد.
حزب سوسیال دمکرات از احزاب عمده مخالف دولت آلمان روزچهارشنبه تهدید کرد که به رای گیری تمدید ماموریت نظامیان آلمانی درافغانستان دراوایل سال آینده در صورت مشخص نشدن تعداد دقیق نیروهایی که امسال به آلمان باز می گردند، رای نخواهد داد.
این حزب خواستار بازگشت حدود 500 نفر از نیروهای نظامی آلمان از افغانستان تا پایان سال جاری به کشورشان است.
حزب سوسیال دمکرات همچنین خواستار تعیین برنامه مشخصی برای کاهش نیروهای آلمانی از سال 2012 در افغانستان شده است.
اکثر قاطع آلمانی ها مخالف حضورنظامیان این کشور در افغانستان هستند و در سالهای اخیر با برگزاری چندین تظاهرات بزرگ نسبت به این جنگ مخالف کرده اند.
از سوی دیگر تارنمای 'آی کجوآلیتی ' با انتشار آماری غیررسمی از کشته شدگان نیروهای خارجی در افغانستان نوشت که 463 نیروی خارجی در 9ماهه اول امسال در افغانستان کشته شده اند.
تعداد کشته های نیروهای خارجی درافغانستان درسال 2010 حدود547 نفر بود که این سال به نام خونین ترین سال برای نظامیان خارجی در افغانستان لقب گرفت.
اروپام **250** 1064 شماره 145 ساعت 13:57 تمام

سرخط اخبار جهان