حماس: تا آزادی اسرای فلسطینیی سرباز اسراییلی آزاد نخواد شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/07/11 سیاسی.خارجی.غزه.تظاهرات تهران- اسماعیل الاشقر یکی از رهبران جنبش حماس روز دوشنبه در سخنانی در برابر تظاهرکنندگان فلسطینی در غزه خواستار آزادی اسرای فلسطینی دربند زندان های رژیم صهیونیستی شد و تاکید کرد، جلعاد شالیط سرباز اسیر اسراییلی تا آزادی و رهایی اسرای ما آزاد نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از غزه الاشقر گفت: ما به اسرای شجاع خود اطمینان می دهیم که سپیده دم آزادی و روز رهایی نزدیک است و ما هرگز آنها را فراموش نخواهیم کرد.
وی افزود: سیاست ربودن سربازان و شهرک نشینان تروریست به منظور آزادی اسرای فلسطینی ادامه خواهد یافت تا اینکه همه اسیران ما طعم آزادی را بچشند و ما در جنبش حماس تنها به شالیط اکتفا نمی کنیم و در آینده نظیر او را در اختیار خواهیم گرفت.
الاشقر نسبت به اذیت و آذار اسرای فلسطینی به رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت: ما این رژیم را مسوول می دانیم و می گوییم حتی یک تار موی اسرای فلسطینی گران است و حتی گران تر از همه صهیونیست های نجس است.
بیش از هزار فلسطینی از بستگان زندانیان فلسطینی در غزه به نشانه همبستگی با زندانیانی فلسطینی در زندان های اسراییلی که دست به اعتصاب غذا زدند در این تظاهرات شرکت کردند و در مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ گرده آمدند.
در شهر رام الله و دیگر شهرها ی کرانه باختری نیز در اعتراض به ادامه زندانی کردن فلسطینیان و نگهداری برخی از آنها در سلول های انفرادی امروز تظاهرات مشابهی از سوی فلسطینیان برگزار شد.
شماری از جوانان فلسطینی به نشانه همبستگی با زندانیان فلسطینی لباس های مشکی به تن داشتند که روی آنها نوشته شده بود ما نیز دست به اعتصاب غذا زده ایم.
عیسی قراقع وزیر امور اسرای فلسطینی دو روز پیش اعلام کرد، فلسطینیان بازداشت شده در زندان های اسراییل در اعتراض به ادامه بازداشت و سیاست نگهداری آنها در سلول های انفرادی دست به اعتصاب زدند.
شمار زندانیان فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی 6000 نفر است که در 22 زندان در مناطق مختلف فلسطین اشغالی به اسارت گرفته شده اند.
مترجمام 1985**1439** شماره 205 ساعت 20:04 تمام

سرخط اخبار جهان