رهبران مذهبی انگلیس ازسیاست های دولت درقبال تعلیمات دینی انتقادکردند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/04/19 اجتماعی.انگلیس.رهبران مذهبی.تعلیمات دینی تهران - جمعی از رهبران مذاهب مختلف از جمله مسیحیان، مسلمانان، بودایی ها و هندوها روز یکشنبه طی نامه ای به روزنامه دیلی تلگراف از سیاست های دولت انگلیس در قبال تعلیمات دینی در مدارس این کشور انتقاد کردند.
به گزارش ایرنا، این نامه پس از آن منتشر شد که طی بررسی های انجام شده مشخص شد که برخی از مدارس انگلیس با زیر پا گذاشتن قانون، تعلیمات دینی را به پایه های تحصیلی بعد موکول کرده اند.
طبق این قانون، مدارس راهنمایی انگلستان موظفند که تعلیمات دینی را پیش از 16 سالگی در برنامه درسی خود بگنجانند.
در این نامه نوشته شده است که اصلاحات اخیر دولت، باعث ضربه زدن به استقلال کامل معلمان می شود.
در قسمت دیگری از این نامه آمده است که این اقدامات باعث پایین آمدن کیفیت و کمیت تعلیمات دینی در مدارس و دانشگاه های این کشور می شود.
بر اساس بررسی های انجام شده ، یک چهارم مدارس انگلیسی این قانون را اجرا نمی کنند.
این رهبران مذهبی همچنین در نامه خود نوشتند: ما نگران تبعات رعایت نکردن این قانون از سوی دولت هستیم. دولت با این سیاست خود تاثیر منفی بر روی سیستم مدارس و دانشگاه ها خواهد گذاشت.
این رهبران افزودند: لحاظ نکردن دروسی نظیر تعلیمات دینی در امتحان پایان دوره راهنمایی ضررهای جبران ناپذیری به جامعه خواهد زد.
جان پریچارد اسقف آکسفورد نیز پیش تر هشدار داده بود که نادیده گرفتن تعلیمات دینی بسیار خطرناک خواهد بود.
**9242 1506 شماره 127 ساعت 15:46 تمام

سرخط اخبار جهان