مقامات مصری برای متفرق کردن تظاهرکنندگان برق میدان تحریر راقطع کردند ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/13 سیاسی.مصر.میدان تحریر.قطع جریان برق تهران - مقامات مصری جمعه شب، در حالی که شمار زیادی از مصری ها در میدان تحریر قاهره تجمع کرده بودند، جریان برق در این میدان را قطع کردند .
به گزارش گروه اخبار صوتی و تصویری ایرنا و به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع پس از قطع جریان برق در این میدان، تظاهرکنندگان در این میدان بسیار خشمگین شدند و شمار زیادی از تظاهرکنندگان پرچم 100 متری مصر را حمل کرده و آن را به دور میدان چرخاندند و در این حال فریاد می زدند این پرچم نور است، قطع برق چه معنایی دارد، توطئه این است.
این پایگاه خبری در ادامه افزود: تظاهرکنندگان علت قطع جریان برق در این میدان را متفرق کردن آنان دانستند و در پاسخ به این اقدام اعلام کردند که تا صبح در این میدان باقی می مانند .
ده ها هزار نفر از مردم مصر، روز جمعه که آن را جمعه نجات نامگذاری کرده بودند، با تجمع در میدان تحریر قاهره، خواهان پاکسازی مصر از فساد و مفسدان رژیم سابق شدند .
صویر1456**2041** شماره 053 ساعت 10:16 تمام

سرخط اخبار جهان