۱۲ فروردین ۱۳۹۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 7901644
۰ نفر
هند اطلاعات دارویی خود را با کشورهای دیگر سهیم نخواهد شد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/12 اجتماعی.هند.دارو دهلی نو- وزیر تجارت و صنعت هند گفت : هند داده ها و اطلاعات دارویی خود را با کشورهای دیگر سهیم نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا آنند شرما در کمیته پارلمانی هند افزود: هند داده ها و اطلاعات دارو یی خود را برای آزمایش دارو تحت عنوان قرارداد تجارت آزاد به هیچ کشوری نخواهد داد.
وی گفت: هند انحصاراطلاعات دارو شرکت های داروسازی و کشاورزی و شیمیایی داروهای ژنریک تولید می کنند و مردم می توانند این داروها را به نرخ ارزان بخرند.
شرما گفت: مقررات قرارداد تجارت آزاد برای انحصار اطلاعات دارو به سود هند نیست و بازار داروهای ارزان ژنریک در هند را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی گفت: حتی مقررات حقوق مالکیت معنوی مربوط به جنبه های تجاری (TRIPS( حفظ اطلاعات دارو را اجازه می دهد و باید این مقررات رعایت شود.
وی گفت: بنابراین مطالبه اتحادیه اروپا و سایر کشورها در این نسبت برای هند قابل قبول نیست و هند روشن کرده است که هیچ قرارداد تجارت آزاد بین هند و سایر کشورهای مقررات انحصار اطلاعات دارو را اجرا نخواهد کرد.
آساق **589** شماره 043 ساعت 11:23 تمام