استنباط از قانون احتساب دوران خدمت سربازی در سوابق کارگران درست نیست # تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/06/83 داخلی.شهری.کارگر دبیر کانون شورای اسلامی کار گفت: طرز تلقی سازمان تامین اجتماعی از قانون احتساب دوران خدمت سربازی در سوابق کارگران، برداشت درستی نیست. ناصربرهانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا مرکز استان تهران افزود : این برداشت ناصحیح در محاسبه، دریافت و پرداخت حق بیمه کارگران انجام شده است. وی درحاشیه برگزاری گردهمایی ماهانه شورای اسلامی کارافزود : سازمان تامین اجتماعی، درمحاسبه دو سال خدمت سربازی، کارگران را مجبور می کند که گاه از 30 تا 50 میلیون ریال مابه التفاوت بپردازند، که رقم زیادی است. برهانی گفت: سازمان تامین اجتماعی طی در خواستی دردیوان عدالت اداری خواستار عدم پرداخت بیمه بیکاری به کارگران شده است و اگر چه این دادخواست در یکی از شعب دیوان عدالت اداری رای موافق گرفته است ;اما شورای اسلامی کار به این داد خواست اعتراض داشته و همچنان آن را خلاف قانون می داند. وی افزود: از کارگران قراردادی در طول سال های کار، سه درصد از حقوق- شان بابت بیمه بیکاری کسر می شود، چنانچه اگر بیمه بیکاری به آنان نباید تعلق گیرد، هیچگونه مبلغی نباید از حقوق آن کسر شود. گردهمایی ماهانه شورای اسلامی کار استان تهران امروز با حضور اعضای هیئت مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی، دبیرکل خانه کارگر و نمایندگان کارگری کارخانه ها و واحدهای خدماتی استان تهران برگزارشد. تهرام/ت/2336/683