مدیرمسوول و سردبیر یک نشریه چاپ کرج دردادسرای کارکنان دولت حاضر شدند # کرج ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/84 داخلی.فرهنگی.نشریه ها.احضار "علی یازلو" و "رضا عباس زاده" مدیرمسوول و سردبیر هفته نامه "صبحآزادی" چاپ کرج روز شنبه به اتهام "نشر اکاذیب" درشعبه 10 بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت حاضر شدند. "رضا عباس زاده" سردبیر این هفته نامه به خبرنگار ایرنا گفت : این احضار درپی شکایت دادستان عمومی و انقلاب کرج،اداره کل اطلاعات غرب استان تهران و سرپرست دادسرای فردیس صورت گرفت. وی افزود:این نهادها درج مطالبی درخصوص تهدید روزنامه نگاران و برخی از کاستی های مدیریت شهری درنشریه صبح آزادی را ازدلایل شکایت خود مطرح کردند.
به گفته این روزنامه نگار شعبه رسیدگی کننده پس از تحقیق و بررسی اولیه ، ادامه بازپرسی را به بعد از تعطیلات نوروز موکول کرد. عباس زاده باتاکید براینکه دست اندرکاران هفته نامه صبح آزادی ازهیچ کوششی برای رعایت حد ومرزهای آزادی مطبوعات دریغ نکرده اند،افزود:درج مسایل شهری که خود مردم با آن روبه رو هستند نباید شائبه محدودکردن را ایجاد کند. مدیرمسوول و سردبیر هفته نامه صبحآزادی چاپ کرج سه ماه پیش نیز به دادسرای ویژه کارکنان دولت در کرج احضار شدند که پس از ارجاع پرونده به تهران در حال حاضر پیگیری آن متوقف شده است. هفته نامه صبح آزادی چاپ کرج که با شمارگان 10 هزار نسخه در گسترده غرب استان تهران توزیع می شود، متعلق به حزب آزادی است. 2830/561/1547