ادیان الهی / یک پژوهشگر آمریکایی خواهان رویکردی جدید در تعامل ادیان شد # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/84 داخلی.فرهنگی .ادیان الهی یک استاد و پژوهشگر مسلمان آمریکایی خواهان رویکردی جدید ازسوی پیروان ادیان الهی به منظور رفع سوء تفاهم ها و تعصبات بین پیروان مذاهب شد. "دکترلگن هوزن " شنبه در برنامه نشست عمومی اجلاس بین المللی"تعامل سازنده ادیان الهی " در اصفهان تصریح کرد: در ادیان الهی اسلام و مسیحیت زمینه های فراوانی برای تفاهم بین این دو دین وجود دارد وازآنجایی که جهان برای تمام انسانها خلق شده است، نباید هویت خود را بر دشمنی بنا کنیم. وی مذهب و نژاد را عاملی برای تفاوت بین انسانها ندانست وگفت:قرآن کریم دارای آموزه هایی است که دوستی را به جای دشمنی ترویج می کند. وی زمینه های توسعه ترویج خشونت برای مشروعیت به حکومتها را برخاسته از افکار نژادپرستانه نازیسم دانست و گفت :امروزه در کنار مسلمانانی که برای دفاع از عقیده خود دست به سلاح می برند ، مسلمانانی هم وجود دارند که قائل به گفتمان بین مذاهب هستند واین روشی است که ریشه در تاریخ اسلام دارد. وی افزود : امروزه در کنار اقدامات خصومت آمیز علیه مسلمانان ، تلاشهای گسترده ای هم وجوددارد تا درک درستی بین ادیان بوجود بیاید و تعامل صحیحی بین ادیان بوجود بیاید. دکتر هوزن تصریح کرد: ما مسلمانان به پیروی از سیره پیامبروائمه اطهار، درگفت و گو بین ادیان شرکت می کنیم و از راه دوستی خواهان رفع سوء تفاهم ها هستیم. " اجلاس بین المللی تعامل سازنده ادیان الهی ، چارچوبی برای نظم جهانی " از صبح روز شنبه در محل میهمانسرای عباسی شهر تاریخی اصفهان ، پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سالجاری میلادی ، آغاز شده است. این اجلاس دو روز ادامه دارد. 546/1840