رییس تربیت بدنی خلخال از کمبود اعتبارات ورزشی این شهرستان انتقاد کرد # خلخال ، اردبیل ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/84 داخلی.ورزشی.تربیت بدنی. رییس تربیت بدنی خلخال از کمبود اعتبارات و سرانه ورزشی این شهرستان انتقاد کرد. محمد حسینی روز شنبه در جلسه شورای فرهنک ، هنر و ورزش خلخال گفت: هم اکنون 32 هیات ورزشی مردان و زنان در این شهرستان با کمترین اعتبار و سرانه ورزشی فعالیت می کنند و به رغم اینکه که فرصتی تا پایان سال نمانده هنوز حق الزحمه سال های 83 و 84 مربیان ورزشی پرداخت نشده است. وی افزود: این شهرستان دارای چهره های درخشان ورزشی در رشته های مختلف است و در طول دو سال اخیر ورزشکاران این شهرستان 10 مدال در رده های کشوری ، آسیایی و جهانی کسب کرده اند. وی خواستار اختصاص یک درصد از اعتبارات عمرانی دستگاههای اجرایی خلخال به امور ورزشی ، توجه به احیا ورزش های بومی ، عشایری و روستایی این شهرستان شد. شهرستان خلخال با 105 هزار نفر جمعیت در 120 کیلومتری جنوب اردبیل واقع است. (2559/593/587)