دفترچه بیمه روستایی برای 90 درصد افراد در خراسان رضوی صادر شد # مشهد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/84 داخلی.اجتماعی.بیمه روستایی. معاون بیمه و سلامت اداره کل خدمات درمانی خراسان رضوی گفت: کار صدور دفترچه بیمه برای 90 درصد بیمه شدگان روستایی در این استان انجام شده است.
دکتر حمیدرضا فلاح روز شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی: بر این اساس یک میلیون و 570 هزار نفر در خراسان رضوی تحت پوشش بیمه روستایی هستند. وی افزود: هم اکنون یک میلیون و 400 هزار دفترچه بیمه برای روستاییان در این استان صادر شده لذا بخش اعظم این عزیزان دفترچه تحویل گرفته اند. او گفت: با این حال کار ثبت نام صدور دفترچه برای روستاییانی که تاکنون مراجعه و اقدام نکرده اند در دست انجام است. وی افزود: طی این مدت نیز ارایه خدمات درمانی به روستاییان متوقف نشده و آنان با مدارک موقت، خدمات درمانی سرپایی و بستری را دریافت کرده اند. او گفت: هم اکنون 270 مرکز بهداشتی و درمانی روستایی در سطح خراسان رضوی فعالیت دارند. وی افزود: 95 درصد مراکز بهداشتی و درمانی در روستاهای استان فعال هستند و درصد اندک باقیمانده نیز به زودی فعال خواهند شد. او گفت: در هم چارچوب در مراکز بهداشتی روستایی خدمات سطح یک درمانی شامل معاینه و درمان، تحویل دارو، آزمایشها و رادیوگرافی اولیه به صورت رایگان صورت می گیرد. وی با اشاره به افزایش ساعات فعالیت پزشکان در مراکز بهداشتی افزود: پیشتر این مراکز فقط صبحها فعال بود اما اکنون دو نوبت صبح و بعداز ظهر خدمات رسانی می کنند. او تاکید بر تامین و وجود دارو در مراکز و تحویل آن به بیماران روستایی را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که در اجرای طرح بیمه روستایی انجام شده است. معاون بیمه و سلامت اداره کل خدمات درمانی خراسان رضوی گفت: اکنون 400 پزشک و 300 ماما به صورت شبانه روزی در طرح بیمه روستایی فعالیت می کنند. وی افزود: کادر درمانی مراکز بهداشتی روستایی از دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، گناباد و سبزوار تامین شده است. او گفت: در چارچوب گسترش پوشش خدمات، افزایش شمار پزشکان به 500 نفر و ماماها به 250 نفر صورت خواهد گرفت. معاون بیمه و سلامت اداره کل خدمات درمانی خراسان رضوی در ادامه این گفتگو همچنین گفت: طی هفت ماه گذشته 40 میلیارد ریال به دانشگاههای علوم پزشکی مرتبط با این اداره کل جهت دستمزد پزشکان و ماماها پرداخت شده است. وی افزود: پزشکان نگران پرداخت حق و حقوقاتشان از اداره کل خدمات درمانی خراسان رضوی زیرا باقیمانده آن طی روزهای پایانی سال پرداخت می شود. 2720/663/660