بنیاد شهید زابل اسامی شهدای جاده زابل زاهدان را اعلام کرد # زابل ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/12/84 داخلی.شهید. رییس اداره بنیاد شهید وایثارگران زابل اسامی شهدای جاده زابل- زاهدان با ذکر عنوان شغلی برخی از آنان را اعلام کرد. "محمود نظری "روز جمعه در گفت وگو با خبرنگارایرنا شهدای حادثه مذکور را 21 نفر ذکر کرد و گفت : دونفر از شهدا هنوز هویتشان مشخص نشده است. وی در عین حال 19 نفراز شهدا با ذکر عنوان شغلی آنها را به شرح ذیل اعلام کرد. 1 - محمود سرگزی مسوول حراست فرمانداری زاهدان 2 - محمد امیر واعظی مهندس راه وساختمان 3 - حسین واعظی دبیر 4 - حمید کیخا زاده دانش آموز 5 - علی قیصری کارمند اداره کل پست سیستان وبلوچستان 6 - حسین صیادی کارمند شرکت نفت زاهدان 7 - مسلم لکزایی طلبه 8 - دهقان یکی از روحانیون دفتر نماینده ولی فقیه در استان 9 - محسن ذوالفقاری خبرنگار 10 - محب یوسفی مسوول حراست امور آب زاهدان 11 - باقر فتوت شغل آزاد 12 - عیسی کوهستانی نگهبان دانشگاه زاهدان -13 صادق کیخا کاسب -14 ملکی 15 - مهدی نجفی 16 -جابر قویدل 17 - غلامرضا سرگلزایی نظامی -18 نعمت پیغان رییس بنیاد شهید زابل همچنین مجروحان حادثه را هفت نفر به شرح ذیل اعلام کرد. -1 حسنعلی نوری فرماندار زاهدان 2 - علی نشاطی معاون فرماندار 3 - غلامرضا کوهستانی مسوول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان 4 - غلامرضا راهداری 5 - مهدی کیخا 6 - مهدی آچاک 7 - ابراهیم سرگزی همچنین آیین تشییع برخی از شهدا روزشنبه در زابل برگزار می شود. پنج شنبه شب درپی حمله اشرار مسلح به مردم بی دفاع درمنطقه تاسوکی درمحور زاهدان - زابل 21 نفر شهید وهفت نفر مجروح شدند. شهرستان 400 هزارنفری زابل (سیستان ) در 205 کیلومتری شمال شرقی زاهدان مرکز سیستان وبلوچستان بااستان "نیمروز" افغانستان 314 کیلومترمرزمشترک دارد. 2694/589/639