۱ دی ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7778958
T T
۰ نفر
رییس سازمان آموزش وپرورش بوشهربرتوسعه پژوهشسراهای دانش آموزی تاکید کرد # عسلویه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/10/84 داخلی.اجتماعی.آموزش وپرورش. رییس سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: باتوجه به نقش پژوهشسراهای دانش آموزی در خلاقیت فراگیران، توسعه این مراکز بایستی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. "بختیاری آزاد" پنجشنبه در جمع عده ای از فرهنگیان و دانش آموزان در عسلویه افزود: دربرخی ازمناطق استان این نوع پژوهشسراها به نوعی فعالیت دارند اما توسعه آنها برای تسهیل مشارکت دانش آموزان در پژوهشهای میدانی و کتابخانه ی مهم است. وی اظهارداشت: خوشبختانه میزان پذیرش دانش آموزان استان بوشهر درمراکز آموزش عالی روند رو به رشدی را در سالهای اخیر نشان می دهد که ناشی از تلاش همکاران، همت دانش آموزان و توجه و نظارت والدین است. این مقام مسوول گفت:یکی از نمادهای پرسشگری و تقویت خود باوری در بین دانش اموزان شرکت آنها در پرسش مهر است که خوشبختانه در استان نیز دراین خصوص قدمهای خوبی برداشته شده است و در پرسش مهر پنج، 14 مقام کشوری به دانش آموزان استان بوشهر رسید. وی ادامه داد: اگر روحیه تتبع و جستجو گری در بین دانش آموزان تقویت شود، بسیاری از عرصه های علمی شاهد بروز خلاقیتهای دانش آموزان می شود و ما در این راستا با همکاری مجموعه فرهنگیان خدوم در این استان گام بر خواهیم داشت. بگزارش ایرنا رییس سازمان آموزش و پرورش بوشهر همچنین با اشاره به رویکرد به ساخت فضاهای ورزشی دانش آموزی گفت: 13 سالن ورزشی را در حال ساخت داریم و بیش از 20 سالن را به مناقصه گذاشته ایم. وی از روند رو به رشد مسایل آموزشی، پرورشی و ورزشی در بین دانش آموزان بخش عسلویه اظهار خرسندی کرد. 678/681
۰ نفر