آیین های سوگواری شهادت امام جعفر صادق (ع) دراستان کرمانشاه برگزار شد # کرمانشاه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 07/09/84 داخلی.مذهبی.شهادت. آیین های سوگواری شهادت ششمین پیشوای شیعیان جهان، امام جعفر صادق (ع) پایه گذار مکتب جعفری، در استان کرمانشاه برگزارشد. عاشقان خاندان عصمت و طهارت در جای جای استان کرمانشاه با حضور درمساجد و تکایا در سوک امام ششم شیعیان اشک ماتم ریختند. در این آیین، همچنین مداحان و سخنرانان در مقام و منزلت حضرت صادق (ع) مدیحه سرایی و سخنرانی کردند. به همین مناسبت ادارات دولتی و کسبه شهرهای استان به نشانه عزا سردر ادارات و مغازه ها را سیاهپوش کردند. در آیین های ویژه سالروز شهادت امام صادق (ع) پیشوای مکتب شیعی حضور جوانان و نوجوانان چشمگیر بود. (572/587)