۲۳ آبان ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7765381
T T
۰ نفر
معاون سازمان دانش آموزی تهران:دستاوردهای پارس جنوبی فراتر ازتصور است # عسلویه،خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/08/84 داخلی. اقتصادی. پارس جنوبی. معاون سازمان دانش آموزی شهر تهران گفت:دستاورهای عظیم پارس جنوبی به مراتب فراتر از تصور و برداشتهای ذهنی است و بسیار امیدوارکننده است. " مجید متقیان" دوشنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی در عسلویه بوشهرافزود: پارس جنوبی براستی مظهری از رشد و تحول در ایران اسلامی و سندی بر توانمندی فرزندان انقلاب اسلامی ایران برای شکوفا کردن اقتصاد کشور است. وی بیان داشت:اگر چه حضور دانش آموزان و دانشجویان در این منطقه تاثیر زیادی بر آشنا شدن آنها با تحولات منطقه دارد اما به لحاظ محدودیتهایی که برای اعزام انبوه دانش آموزان وجود دارد اتخاذ راهکارهای دیگر باید مد نظر قرار گیرد. این مقام مسوول افزود:با همکاری منطقه ویژه اقتصادی پارس می توان لوح های فشرده معرفی پارس جنوبی را در اختیار مدارس قرار داد و با برگزاری مسابقات گام هایی در زمینه معرفی این منطقه مهم به نسل آینده ساز کشور برداشت. متقیان که به اتفاق جمعی از اعضای شوراهای دانش آموزی شهر تهران به پارس جنوبی سفر کرده است، افزود:غرور و افزایش انگیزه ترجمان روحیات دانش آموزان پس از دیدار از تاسیسات پارس جنوبی است. وی گفت:آموزش و پرورش و وزارت نفت برای شناساندن قابلیتها و توانایی های موجود در مجموعه نفت و گاز و پتروشیمی کشور باید همکاری بیشتری داشته باشند و با طرح و ارایه اطلاعات مسایل شرایط را برای سوق دادن دانش آموزان به رشته های مورد نیاز کشور مهیا سازند. معاون سازمان دانش آموزی تهران ادامه داد:تعامل بیشتر بین این دو مجموعه به نفع کشور و عاملی در جذب نخبگان به فعالیتهای علمی در داخل می باشد. 678/681
۰ نفر