۲۴ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7736705
T T
۰ نفر
یک مسوول گلستانی: نظارت در پرداخت وام خوداشتغالی افزایش می یابد # گرگان ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/05/84 داخلی.اجتماعی.وام خوداشتغالی. نماینده صندوق حمایت از فرصتهای شغلی در استان گلستان گفت: وام خود - اشتغالی با تحقیقات و نظارت کاملتری نسبت به سالهای گذشته به متقاضیان پرداخت می شود. "رسول شهرکی" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای اطمینان از اینکه فرد متقاضی دریافت وام خوداشتغالی تاکنون این وام را دریافت نکرده است، از ادارات کار و امور اجتماعی شهرستانها، بانکها و سازمانها و شرکتهای بیمه در این زمینه استعلام می شود. به گفته وی، درتحقیقات محلی نیز بیکار بودن فرد متقاضی باید مورد تایید بازرسان صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار گیرد. شهرکی با بیان اینکه وام خوداشتغالی از محل بند "خ" تبصره سه قانون برنامه چهارم توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی پرداخت می شود، تفاوت عمده نحوه پرداخت این وام در سالجاری نسبت به سال گذشته را، انجام مشاوره شغلی متقاضیان دریافت وام برشمرد. وی گفت: متقاضیان دریافت وام خوداشتغالی پس از تایید مراحل فوق توسط بازرسان صندوق، مورد مشاوره شغلی قرار می گیرند. به گفته وی، سال گذشته موضوع پرداخت وام به واجدین شرایط، در جلسات کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مطرح و پس از تصویب به صورت کلی پرداخت می شد. شهرکی اضافه کرد: امسال وام خوداشتغالی پس از مشاوره شغلی و به صورت مرحله ای پرداخت می شود. وی ادامه داد: کسانی که تصمیم قطعی برای ایجاد شغل داشته باشند و طرح و ایده ای نو ارایه دهند، پس از مشاوره شغلی و امضای تعهدنامه می توانند در مرحله اول، قسمتی از وام را دریافت دارند. وی خاطرنشان کرد: باقیمانده وام در مراحل بعدی با تایید کارشناس و بازرس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی در صورتی که میزان وام دریافتی در مراحل گذشته به ایجاد شغل منجر شده باشد، پرداخت می شود. وی با بیان اینکه تاکنون حدود 200 نفر مورد مشاوره شغلی قرارگرفته اند، افزود: از حدود دو ماه آینده اولین مرحله وام خوداشتغالی به متقاضیان آن پرداخت می شود. این مسوول گلستانی با ارزیابی مثبت میزان استقبال متقاضیان دریافت وام اضافه کرد: مهلت ثبت نام وام خوداشتغالی نامحدود است و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت ORG.IRANFEOS.WWW نسبت به نسبت نام قدام کنند. وی با بیان اینکه تاکنون اسامی 594 نفر متقاضی دریافت وام برای انجام مشاوره شغلی به استان معرفی شده اند، پیش بینی کرد: تا پایان امسال 50 هزار نفر برای دریافت وام خوداشتغالی ثبت نام کنند. شهرکی در پاسخ به این سووال که صندوق حمایت از فرصتهای شغلی در ارتباط با افرادی که از وام خوداشتغالی در جهت دیگری غیر از ایجاد شغل استفاده می کنند چه برخوردی می کند، تاکید کرد: این افراد وام دریافتی را باید با بهره 16 درصد بازگردانند. وی یادآور شد: امسال میزان وام خوداشتغالی در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و از 30 تا 50 میلیون ریال به 10 تا 50 میلیون ریال در سال جاری رسیده است. وی تصریح کرد: وام دریافتی با چهار درصد بهره بانکی و یک سال تنفس، در مدت پنج سال از سوی دریافت کننده وام، بازپرداخت می شود. براساس اعلام اداره کل کار و اموراجتماعی استان گلستان یکصد و 39 هزار جویای کار در این اداره ثبت نام کرده اند که از این تعداد 39 درصد زن و 61 درصد مرد می باشند و 51 درصد جمعیت شهری و 45 درصد نیز جمعیت روستایی را شامل می شود. همچنین بیش از 50 درصد از بیکاران ثبت نام شده زیر 35 سال سن داشته و دارای مهارت و تحصیلات دانشگاهی می باشند، این درحالی است که طی سال گذشته 19 هزار نفر متقاضی وام خوداشتغالی در سطح گلستان بودند که سهم استان برای پرداخت وام پنج هزار و 900 نفر اعلام شده بود. سال گذشته در استان گلستان از مجموع ثبت نام کنندگان تنها به 214 نفر وام خوداشتغالی پرداخت شد. استان گلستان با 20 هزار و 438 کیلومترمربع وسعت، حدود یک میلیون و 700 هزار نفر جمعیت دارد. 2571/601
۰ نفر