مسابقه " قایقرانی خانوادگی " در زاینده رود اصفهان برگزار شد # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/04/84 داخلی .ورزشی .قایقرانی مسابقه "قایقرانی خانوادگی" در قالب 200 گروه روز پنجشنبه در زاینده رود اصفهان برگزار شد. مجری برگزاری مسابقه قایقرانی خانوادگی گفت:این مسابقه با قایقهای چهار نفره و دو نفره و با حضور بیش از هزار و 500 نفر برگزار شد. "حمید اشرفی" اضافه کرد: مسابقه قایقرانی خانوادگی با هدف ایجاد انگیزه و شادابی در میان خانواده ها ، نزدیکی اعضای خانواده به یکدیگر و همچنین کاهش افسردگی و خمودگی در میان شهروندان اصفهانی برگزار شد. به گفته وی ، در پایان این رقابتها به شش گروه چهار نفره و 10 گروه دو نفر جوایزی اهدا شد. وی تصریح کرد:در حاشیه برگزاری مسابقه قایقرانی خانوادگی،ایستگاه نقاشی و تئاتر برای خانواده هایی که موفق به ثبت نام در مسابقه قایقرانی نشده بودند، نیز برگزار شد. 2357/543