10 هزارنفردردشت آزادگان جذب برنامه های اوقات فراغت شدند # اهواز، خبرگزگزاری جمهوری اسلامی 16/04/84 داخلی .اوقات فراغت .جوانان معاون فرمانداری دشت آزادگان گفت: 10 هزارنفراز جوانان و نوجوانان این شهرستان جذب برنامه های اوقات فراغت تابستانی شدند. "علمدار ادیبی" روزپنجشنبه درجلسه برنامه ریزی اوقات فراغت این شهرستان که در فرمانداری تشکیل شد بااعلام این مطلب گفت: برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان ونوجوانان در تعطیلات تابستانی برنامه های متنوع فرهنگی، هنری علوم قرآنی ، احکام عقاید، کامپیوتر، منبت کاری، علمی ، طراحی ، نقاشی و خیاطی تدارک دیده شده است . وی اضافه کرد :همچنین برنامه های مختلف ورزشی در رشته های مختلف در کانون های فرهنگی پایگاههای فعالیت تابستانی درسوسنگرد، هویزه ، بستان ، رفیع و روستاها اجرا می شود. وی ضمن تاکید براستاندارد بودن تمامی فعالیت ها و اردوهای درون و برون استانی یاد آور شد: توجه به برنامه های اوقات فراغت می تواند نشاط و شادابی جوانان و نوجوانان را در این تعطیلات درپی داشته باشد. معاون فرمانداری دشت آزادگان ازارگانهای ذیربط خواست با ایجاد هماهنگی واستفاده بهینه ازامکانات موجود برنامه های مفید و مناسبی برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان این شهرستان فراهم سازند. 2648/639