۱۳ تیر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7726388
T T
۰ نفر
استانداری اصفهان نسبت به خرید و فروش غیر قانونی زمین هشدار داد # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/04/84 داخلی .سیاسی .وزارت کشور.استانداری اصفهان استانداری اصفهان نسبت به خرید و فروش زمینهایی که با ادعاهای واهی شهرک سازی از سوی سودجویان خرید و فروش می شود به شهروندان این خطه هشدار داد. بر پایه گزارش روز دوشنبه روابط عمومی استانداری اصفهان ، هرگونه خرید و فروش وواگذاری زمین دراستان اصفهان بایستی براساس مصوبه قانونی کمیسیون ماده 13 استان صورت بگیرید. طبق این گزارش ،درجلسه کمیسیون ماده 13 استان اصفهان که به ریاست استاندار اصفهان تشکیل شد مقرر شده است که کاربری اراضی در این منطقه بر اساس طرح آمایش سرزمین ، طرحهای کالبدی و ناحیه ای تعیین شده و تنهابراساس مصوبات قانونی امکان پذیر باشد. در این جلسه از شهروندان اصفهانی در خواست شده است که پیش از خرید زمین از مصوبات قانونی آن اطلاع حاصل کنند. پیش از این مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان گفته بود: زمین خواران به دلیل ارزش افزوده زمین در مناطقی از اطراف شهر اصفهان ، حاشیه فرودگاه بین المللی و شهرستانهای برخوار ومیمه ، مبارکه ، چادگان و برخی دیگر از نقاط استان اصفهان فعال بوده و اقدام به تصرف اراضی می کنند. " فتح الله غیور " تصریح کرده بود: برای مقابله با تصرفهای غیرقانونی اراضی ملی در استان اصفهان بایستی در اسرع وقت و با سرعت عمل نسبت به خلع ید متصرفان اقدام کرد و از اتلاف زمان به نفع زمین خواران ممانعت کرد. 546/1840
۰ نفر