۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 7714882
T T
۰ نفر
62درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف استان قزوین با مصالحه مختومه شده است # قزوین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/02/84 داخلی. اجتماعی. قضایی. رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان قزوین گفت: بیش از 62درصد پرونده های تشکیل شده در شوراهای حل اختلاف این استان با مصالحه مختومه شد است. "فریدون پروینیان " روز یکشنبه در گفت وگو باایرنا افزود: سال گذشته 25 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان قـزوین تشکیل شده و درحال حاضر 21 هزار و 500 فقره آن مختومه شده است. وی اظهار داشت: در حال حاضر 584 شعبه حل اختلاف دراستان قزوین تشکیل شده است که از این تعداد 424شعبه روستایی، 75 شعبه صنفی وحرفه ای و 85 شعبه در منطقه های شهری تشکیل شده است. "پروینیان" هزینه رسیدگی به هرپرونده درشوراهای حل اختلاف را 37هزار ریال اعلام کرد و گفت: درحالی که هزینه رسیدگی به اینگونه پـرونده ها در دادگستری استان قزوین 600هزار ریال است. رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان قزوین اضافه کرد: نگهداری هر زندانی روزانه 50هزار ریال برای دولت هزینه دارد که باتشکیل و نهادینه شدن شوراهای حل اختلاف روزانه250 میلیون ریال به دولت کمک مالی می شود. معاون قضایی اداره کل دادگستری استان قزوین، بااشاره به رویکرد قوه قضاییه بر قانونمند کردن شوراهای حل اختلاف خاطرنشان ساخت: پیش نویس قانون مندشـدن شوراهای حل اختلاف تنظیم شده و در آینده نزدیک اجرا می شود. "پروینیان" یادآورشد: شوراهای حل اختلاف استان قزوین در ردیف سه استان برتر کشور در زمینه رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در این شوراهااست. در حال حاضر دوهزار و 650نفر در شـوراهای حل اختلاف استان قزوین فعالیـت می کنند. ک.ک/ 616
۰ نفر