یک قاچاقچی مواد مخدر به همراه سه قبضه سلاح در شیراز دستگیر شد # شیراز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/1/84 داخلی. اجتماعی. انتظامی. رییس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی فارس گفت: روز یکشنبه ماموران مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شیراز یک قاچاقچی موادمخدر به همراه سه سلاح را دستگیر کردند. سروان سید مرتضی ارجاعی دوشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت:این فرد در امر تهیه و توزیع مواد مخدر دخالت داشت که در بازرسی از منزل وی 19 کیلو و 800 گرم تریاک، دو قبضه سلاح کلاشینکف و یک قبضه سلاح سیمینوف کشف و ضبط شد. وی اظهار داشت:با بررسی های انجام شده پنج نفر از مرتبطین با این فرد نیز شناسایی و دستگیر شدند. این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران انتظامی در شیراز همچنین موفق به شناسایی محل تهیه و تولید مشروبات الکلی در یکی از خانه های مسکونی این شهر شدند. وی گفت: هزار و دویست لیتر مخمر آماده تقطیر و 80 لیتر مشروب الکلی و وسایل تهیه و تولید مشروب کشف و متهم در اختیار مقام های مسوول قرار گرفت. 678/675