در کهگیلویه و بویراحمد سرانه جنگل برای هر نفر هشت برابر نرم کشوری است # یاسوج ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/01/84 داخلی.اجتماعی.جنگل. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرانه جنگل در این استان برای هر نفر هشت برابر نرم کشوری است. امرالله سیاه پور، دوشنبه در گفت وگو با خبرنگارایرنا، سرانه جنگل برای هر نفر در این استان را، 6/1 دهم هکتار دانست و افزود: این میزان نسبت به نرم جهانی دو برابر است. وی، وسعت جنگلهای حوزه زاگرس را پنج میلیون هکتار عنوان کرد و گفت: این استان با سهم 20 درصدی از این وسعت، در بین استانهای زاگرس نشین ،بیشترین مساحت جنگلی را دارد. سیاه پور، مساحت جنگلهای این استان را، بیش از 997 هزار هکتار ذکر کرد. وی گونه های جنگلی استان را بلوط ، بادام کوهی، زبان گنجشک، ارس، بنه، کنار و کنارک بیان کرد و ادامه داد: 80 درصد مساحت جنگلی استان را بلوط تشکیل می دهد. منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد با وسعت یک میلیون و 721 هزار و چهارصد هکتار شامل جنگل، مراتع و زیرشکوه و مراتع غیر مشجر است. 2757/566