طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب گلستان 34 درصد پیشرفت دارد # گرگان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 داخلی.اقتصادی.آب منطقه ای. میزان پیشرفت طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی استان گلستان بیش از 34 درصد اعلام شد. مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان روز سه شنبه گفت: طرح مذکور در سال جاری شامل دو قرارداد در بخش آبهای سطحی با هدف ساخت و بهبود هشت ایستگاه آب سنجی و در بخش آبهای زیرزمینی با هدف حفاری سه حلقه چاه به طول 800 متر بوده است. "موسی فرمانی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ایستگاهها با هدف اندازه گیری پارامترهای آب و هوا و برای دستیای به اطلاعات جامع از میزان ریزش های جوی و برآورد صحیح از میزان آورد رودخانه ها راه اندازی می شود. به گفته وی، جمع آوری و بکارگیری این اطلاعات منجر به مدیریت صحیح بر منابع آبی استان خواهد شد. وی همچنین افزود: ایجاد تاسیسات و امکانات اندازه گیری برای دستیابی به اطلاعات کامل در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. پتانسیل آبهای سطحی گلستان بیش از یک میلیون و 235 هزار مترمکعب معادل 7/49 درصد و پتانسیل آبهای زیرزمینی در حدود یک میلیون و 25 هزار مترمکعب معادل3/50 درصد می باشد. 7469/601