استاندار خوزستان خواستار رسیدگی بیشتر به روستاهای این استان شد # اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/85 داخلی.اقتصادی.عمران روستاها. استاندار خوزستان خواستار رسیدگی بیشتربه وضع روستاها وعشایراین استان شد. "امیرحیات مقدم" روز دوشنبه درهمایش دهیاران خوزستان دردانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: یکی از اولویتهای مهم دولت، رسیدگی به وضعیت روستاها، محرومان و اقشار ضعیف جامعه است. وی اضافه کرد: امروز از مهمترین نیاز روستاییان مساله مسکن است و در این راستا امسال مقاوم سازی 200 هزار واحد مسکونی درروستاها به تصویب رسیده است. حیات مقدم گفت: ازاین تعداد شش هزار واحد مربوط به خوزستان است، که سه هزار واحد به افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و بهزیستی تعلق دارد. وی ادامه داد: سال 86 نیز 15 هزار واحد مسکونی روستاییان استان مقاوم سازی خواهد شد. استاندارخوزستان اظهار داشت: در صورتی که مشکل مسکن روستاییان برطرف گردد وضعیت روستاییان و عشایر ساماندهی خواهد شد. حیات مقدم به اجرای طرح گازرسانی به روستاهای استان اشاره داشت وگفت: از محل دو درصد نفت 500 میلیارد ریال برای اجرای این طرح اختصاص یافته است. وی افزود: بااختصاص این اعتبار600 روستا در سطح استان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد. استاندار خوزستان همچنین درخصوص وضعیت اعتبارات اختصاص یافته به استان اظهارداشت: خوزستان بیشترین میزان اعتبارات اختصاص یافته را دربین تمامی استان های کشور دارد بااین وجود، این اعتبارات پاسخگو مشکلات استان نیست. مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری خوزستان نیز دراین همایش گفت: هم اکنون 838 دهیاری مصوب در سطح استان داریم و مراحل تصویب 250 دهیاری در دست انجام است. "مجید مجیدی پور" افزود: یک هزار و 600 دهیاری باید در سطح روستاهای استان فعال شود که تا سال آینده یک هزار و 200 دهیاری فعال خواهد شد. 7153/1760