برای یکصد هزار مربع از اراضی موقوفه فومن سند مالکیت صادر شد # رشت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/85 داخلی.فرهنگی.اوقاف. رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فومن گفت: در سال جاری برای یکصد هزار متر مربع از اراضی موقوفه در این شهرستان سند مالکیت صادر شد. "ابوالقاسم داوطلب" روز دوشنبه به مناسبت هفته وقف به خبرنگار ایرنا، افزود: در زمان حاضر یک میلیون متر مربع موقوفه با کاربری های مزروعی، مسکونی و تجاری در فومن وجود دارد. وی اظهار داشت: برای 150هزار مترمربع از این موقوفه ها سند صادر شده است. وی گفت: امسال عواید موقوفات، 300 میلیون ریال بود که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. وی افزود:این مبلغ در راستای نیات واقفان به افراد بی بضاعت، نشر معارف اسلامی، دینی و حمایت از افراد بی سرپرست و ایتام هزینه شده است. وی گفت: امسال یک میلیارد ریال اعتبار که 50 درصد از درآمدهای بقاء متبرکه و بقیه از اعتبارهای استانی بوده، برای بهسازی، عمران بقاء و نصب ضریح در بقاء متبرکه هزینه شده است. شهرستان فومن با بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در غرب گیلان قرار دارد. 619/ 603