فوتبال دسته اول نوجوانان ایران/ فولاد واستقلال حریفان خودراشکست دادند # اهواز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 داخلی. ورزشی. فوتبال. دو مسابقه ازدیدارهای فوتبال قهرمانی دسته اول نوجوانان باشگاه های ایران بعدازظهرجمعه دراهوازبرگزار شد وطی آن تیمهای فولاد خوزستان و استقلال اهواز بر حریفان خود غلبه کردند. به گزارش خبرنگارایرنا تیم فولاد خوزستان توانست تیم نفت آبادان را با نتیجه چهار برصفر شکست دهد. دراین مسابقه که درزمین فولاد انجام شد محمد عبیات ،محمود شریفی ،بختیار- رحمانی و کاوه رضایی گلهای تیم فولاد خوزستان رابه ثمررساندند. همچنین تیم نوجوانان استقلال اهوازباحساب سه بریک درمقابل تیم نوجوانان خیبرخرم آباد به برتری رسید. دراین مسابقه که درزمین شماره دوتختی اهواز برگزارشد دانیال خیری دوگل ویوسف آل کثیریک گل برای استقلال به ثبت رساندند. این دومسابقه از هفته دوم دوربرگشت این مسابقات بود. 639