امام جمعه ساوه: مردم ایران در راه تولید علم و خودکفایی عقب نشینی نمی کنند # ساوه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 داخلی.سیاسی.نمازجمعه. امام جمعه ساوه گفت: مردم ایران در راه تولید علم و به دست آوردن خودکفایی عقب نشینی نمی کنند. حجت الاسلام "ابوالقاسم یعقوبی" درخطبه های نمازجمعه این هفته ساوه بااشاره به اقدامات اخیر دشمنان به خصوص تنظیم قطعنامه در شورای امنیت افزود: این اقدامات تنهابرای ترساندن ملت ایران انجام می شود و دشمنان باید بدانند که ملت ایران تصمیم خود برای استقلال و خودکفایی را گرفته است. وی اضافه کرد: باهمت مسوولان و دانشمندان متعهد وحمایت مردم همیشه درصحنه ایران اسلامی راه پیشرفت و دستیابی به انرژی هسته ای صلحآمیز را همچنان ادامه خواهیم داد. وی دربخش دیگری از سخنانش بااشاره به نزدیکی آغاز سال نو برکنار گذاشتن کینه و کدورتها و صله ارحام تاکید کرد. وی ادامه داد: با رسیدن پایان سال شمسی باید با بررسی اعمال نیک و بد خود در یک سال گذشته زندگی بهتر و نیکوتری را برای آینده خود فراهم کنیم.
7336/630/566