مسوول انجمن هنرهای تجسمی: 950 هنرمند توسط این انجمن آموزش دیدند # قم ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 داخلی.فرهنگی.مراسم تجلیل. مسوول انجمن هنرهای تجسمی استان قم باارائه گزارشی از عملکرد این انجمن گفت: درمدت یک سال گذشته 950 نفر هنرمند در رشته های تجسمی از جمله گرافیک ، نقاشی و طراحی آموزش لازم را کسب کردند. " محمدحسین ایمانی"روز جمعه در مراسم تجلیل ازهنرمندان درسالن اجتماعات اداره کل ارشاد قم خاطرنشان کرد: از این افراد 755 نفر آن بانوان بودند که آموزشهای لازم را فرا گرفتند. وی گفت: برای ارتقای سطح کیفی هنرهای تجسمی در قم، هنرمندان ماازگالری ـ ها و موزه های سایر استان های کشور نیز بازدید کردند. ایمانی یادآور شد: ما همچنین طی برپایی سه نمایشگاه تصویرسازی، نقاشی و گرافیک استعدادهای برتر در زمینه هنرهای تجسمی را شناسایی کردیم. در پایان این مراسم 9 هنرمند برگزیده مورد تجلیل قرار گرفتند. 7402/550/548