دادستان بجنورد نسبت به تصرف عرصه های ملی در ایام نوروز هشدار داد # بجنورد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 داخلی.اجتماعی.قضایی.عرصه های ملی. دادستان عمومی و انقلاب بجنورد نسبت به آنچه که احتمال تصرف عرصه های ملی و منابع طبیعی در روزهای تعطیل نوروزی توسط افراد فرصت طلب خواند هشدار داد. میرعلم سیدی روز جمعه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار داشت: این افراد سودجو از ایام تعطیل، بخصوص تعطیلات نورزوی که طولانی است برای تخریب و تصرف زمینهای دولتی استفاده می کنند. وی با هشدار در خصوص برخورد قاطع و بدون گذشت با این افراد گفت: برای جلوگیری از این تخریب و تصرفها، نیروهای یکان حفاظت منابع طبیعی در ایام تعطیل به صورت کشیک به وظایف خود عمل می کنند. سیدی گفت: این یکان در صورت مشاهده هر گونه جرم مشهود مانند قطع درختان ، تخریب و تصرف منابع طبیعی و شخم زدن در عرصه های منابع طبیعی مجاز است جلو تخریب را گرفته و وسایل و ادوات تخریب و تصرف را نیز توقیف کند. خراسان شمالی با مساحت 408 هزار و 915 هکتار وسعت، دارای دو میلیون و 220 هزار هکتار منابع طبیعی است که 408 هزار و 915 هکتار از این عرصه جنگل، یک میلیون و 25 هزار هکتار مرتع و بقیه بیابان است. 7184/626/566