نخستین مرحله واگذاری سهام عدالت در شهرستان گناباد پایان یافت # گناباد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 داخلی.اقتصادی .سهام .عدالت نخستین مرحله از واگذاری سهام عدالت در گناباد واقع در جنوب خراسان رضوی جمعه در روستای "خانیک "از توابع بخش کاخک این شهرستان پایان یافت .
فرماندار گناباد گفت: تارسیدن به عدالت مورد نظر اسلام فاصله زیادی داریم بنابراین باید تلاش شود تا دراین مسیر حرکت کنیم. محمد صفایی افزود: امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی و تلاش های دولت عدالت محور نهم مسیر این حرکت باز شده و لذا مسوولین و متولیان واگذاری سهام عدلت باید تلاش کنند این امر استمرار یابد تا به عدالت اجتماعی نزدیک شویم. فرماندار گناباد اظهار داشت: در این مرحله پنج هزار650 خانوار با جمعیت 12 هزار و 282 نفر سهام عدالت دریافت کردند. صفایی افزود: این سهام در مرحله نخست پنج میلیون ریال ارزش دارد ولی به مرور تا 25 میلیون ریال افزایش خواهد یافت. وی بیان کرد: از اردیبهشت ماه سال 86 مرحله دوم واگذاری سهام عدالت به اهالی روستاهای محروم و عشایر این شهرستان واگذار می شود. وی گفت: پیش بینی می شود دراین مرحله حدود 9 هزارنفر مشول دریافت سهام عدالت شوند. مرکز شهرستان 120 هزار نفر گناباد در 270 کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است . ح ج/662/566