روابط عمومی شرکت گاز: مصرف گاز طبیعی در زنجان 16 درصد افزایش یافت # زنجان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/11/85 داخلی.اقتصادی.گاز.طبیعی.مصرف. سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان گفت: میزان مصرف گاز طبیعی در این استان طی دوره " مهر تا پایان دیماه امسال" نسبت به مدت مشابه پارسال 16 درصد افزایش داشته است. "جلال صادقی فرد"روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، میزان مصرف گاز طبیعی مشترکین بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی استان زنجان در مدت مورد بحث را حدود 342 میلیون مترمکعب اعلام کرد. وی، میزان گاز مصرفی در بخش های خانگی و تجاری را 300 میلیون متر مکعب و بخش صنعت را 42 میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: در تلمبه خانه های استان نیز 11 میلیون مترمکعب گاز مصرف شد. وی یادآورشد: پارسال نیز بخش های خانگی و تجاری 254 میلیون مترمکعب، بخش صنعت 31 میلیون مترمکعب و تلمبه خانه ها 10 میلیون مترمکعب مصرف گاز طبیعی داشته اند. درزمان حاضر 115 هزار و 543 مشترک در استان یک میلیون نفری زنجان، در بخش های خانگی، عمومی و صنعت، از گاز طبیعی استفاده می کنند. 7319/595/587