مدیر نهضت سوادآموزی فارس: رشد باسوادی در فارس بیش از میانگین کشور است # شیراز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 5/10/85 داخلی.آموزشی.نهضت سوادآموزی. مدیر نهضت سوادآموزی استان فارس گفت: میانگین رشد باسوادی در استان فارس حدود 90 درصد است که این میزان از میانگین کشوری سه درصد بیشتر است.
سید مجید موسوی روز سه شنبه در نشست مطبوعاتی در شیراز افزود:مقایسه وضعیت سوادآموزی در فارس قبل و بعد از انقلاب بیانگر تفاوت فاحشی است. وی گفت: قبل از انقلاب، باسوادی 49 درصد بود و اینک حدود 90 درصد است، همچنین قدرمطلق بیسوادی یا شمار بی سوادان استان فارس، قبل از انقلاب 818 هزار و 980 نفر ولی این میزان هم اینک به 430 هزار نفر کاهش یافته است. موسوی اظهار داشت: در استان فارس،میزان باسوادی زنان قبل از انقلاب 38 درصد بود در حالی که هم اینک این میزان به 82 درصد افزایش یافته است. وی گفت: همچنین درصد باسوادی در بین روستاییان فارس قبل ازانقلاب 4/35 درصد بود و هم اینک به 8/80 درصد رسیده است. مدیر نهضت سواد آموزی فارس افزود: این نهضت، امسال 100 هزار نفر از سوادآموزان این استان را تحت آموزشهای مختلف سوادآموزی قرار داده و نیز 43 هزار نفر فراگیر در فارس در برنامه های آموزشی مداوم که از سوی نهضت سوادآموزی فارس برگزار شده است، شرکت دارند. وی اضافه کرد: امسال افزون بر اجرای طرح ویژه افزایش درصد باسوادی، 56 مرکزیادگیری جدید راه اندازی شده است و هم اکنون با احتساب مراکز قبلی یادگیری، 242 مرکز یادگیری در استان فارس فعال است. موسوی افزود: فعالیت این مراکز یادگیری مبتنی بر سه محور است، آموزش سواد آموز،آموزش مهارتهای اساسی زندگی وآموزش مهارتهای شغلی به سوادآموزان.
وی گفت: ما معتقدیم تاثیر سواد در زندگی افراد به ویژه سوادآموزان نهضت سواد آموزی باید مشهود باشد و بر این اساس در این نهضت پس ازنیاز سنجی آموزشهای لازم و اساسی زندگی مانند آموزش احکام دینی و آموزش قرآن در دوره های مختلف برای سوادآموزان برگزار می شود. او افزود: در آموزش مهارتهای شغلی به ویژه در روستاها آن دسته از آموزشها که می تواند به اقتصاد خانواده های روستایی کمک کند مانند آموزش خیاطی و گلدوزی برگزار می شود چنانکه راه اندازی و تشکیل برخی از این دوره های آموزشی نیز منتج به تشکیل تعاونی هایی نیز شده است. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایجاد کتابخانه سیار روستایی در روستاهای شهر شیراز با پذیرش پنج هزار عضو از دیگر اقدامات انجام شده نهضت سواد آموزی فارس در سال جاری است. هفتم تا سیزدهم دی ماه به نام هفته سوادآموزی نامگذاری شده است. 679/675