مشاوراستاندارچهارمحال:نبود امکانات برای زنان این استان کاملا مشهود است # شهرکرد،خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/09/85 داخلی.اجتماعی.زنان. مشاوراموربانوان استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به محرومیت های این استان و نبود امکانات برای جامعه زنان استان ،خواستار کمک مالی دفتر امور بانوان وزارت کشور به این استان شد. "نسرین هادیان" روز چهارشنه در دیدار با معاون اجرایی دفتر امور زنان وزارت کشور گفت: زنان این استان به لحاظ محرومیت منطقه با فقر امکانات در بخشهای مختلف از جمله اشتغال، فضاهای فرهنگی و ورزشی مواجه هستند. وی بالابودن آمار افسردگی، نبود مکانهای مناسب برای ورزش بانوان، بیکاری فزاینده، عدم ساماندهی اوقات فراغت و افزایش آمار طلاق را از جمله مشکلات زنان استان عنوان کرد. وی گفت: برای اجرای طرحهای کمیسیون امور بانوان استان ، امسال تنها250 میلیون ریال اعتباراختصاص یافته در حالی که توانمندسازی زنان استان به اعتبارات بیشتری نیاز دارد. هادیان ، ایجاد مراکز مشاوره خانواده ، ارتقاء سطح سلامت زنان ، تشکیل تعاونی هاو رفع مشکلات زنان خودسرپرست رااز برنامه های اجرایی کمیسیون امور بانوان این استان ذکر کرد. معاون اجرایی دفتر امور بانوان وزارت کشور در این دیدار گفت: رونق فعالیت های ورزشی با توجه به بالابودن آمارافسردگی زنان دراین استان ضروری است. "معصومه سولگی" هدف از سفر خود به استان چهارمحال وبختیاری را شناسایی مشکلات زنان منطقه و برنامه ریزی های صحیح در راستای کاهش مشکلات آنها عنوان کرد. وی بدون ذکر آمار بااشاره به بالابودن آمار زنان "خود سرپرست" و"سرپرست خانوار" چهارمحال وبختیاری گفت: باید در این بخش برنامه ریزی مناسبی برای کاهش مشکلات این قشر از زنان صورت گیرد. وی گفت: ساماندهی اشتغال خانگی زنان در توانمند کردن آنها و حفظ تحکیم بنیان خانواده موثر است. وی به کاهش آمار مرک ومیر زنان درچهارمحال وبختیاری اشاره کرد وگفت: این یک نقطه قوتی است که دراین استان به لحاظ داشتن امکانات محدود اجرایی شده است. 2463/671/542