نماینده فیروزآباد فارس: ایمن سازی راهها نیاز به فرهنک سازی دارد # شیراز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/8/85 داخلی.اقتصادی.راه. نماینده مردم فیروزآباد، قیر و فراشبند فارس در مجلس شورای اسلامی گفت: برای ایمن سازی جاده ها و راهها باید سطح فرهنک جامعه نیز متناسب با توسعه اقتصادی و اجتماعی بالا رود. حجت الاسلام سیدیونس موسوی سرچشمه روز پنجشنبه در همایش ایمنی راههای فارس افزود: جای تاسف است فردی که به حریم راه تجاوز می کند و قانون را زیر پا می گذارد و در محدوده راه ساختمان و باغ می سازد، تحت تعقیب قرار نگیرد. وی اظهار داشت: عمده قتلها و خسارتهایی که بر اثر بروز تصادفات جاده ای رخ می دهد ناشی از این است که فرهنک رانندگی و فرهنک استفاده صحیح از راه رعایت نمی شود. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: به جای اینکه بر سر مسوولین داد بزنیم که چرا راههای ایمن نداریم باید سر خودمان داد بزنیم که چرافرهنک رانندگی و حفظ راهها را رعایت نمی کنیم. وی افزود: شهروندی که جلو پلیس کمربند ایمنی می بندد و به محض آنکه از پلیس راه عبور کرد کمربند ایمنی خود را باز می کند نباید انتظار داشته باشد که جاده برایش ایمن و بی خطر است، پس باید برای حفظ سلامت جان خود از خودمان شروع کنیم و فرهنک سازی کنیم. حجت الاسلام موسوی سرچشمه خاطر نشان کرد: این همه نیروی پلیس راه در سرما و گرما به زحمت می افتند و جاده ها را حفاظت می کنند برای آنکه ما سالم به مقصد برسیم اما اگر مردم خودشان فرهنک استفاده صحیح از راه و فرهنک صحیح رانندگی را رعایت نکنند، راه به جایی نمی بریم. وی افزود:قانون نباید اجازه دهد که متجاوزان به حریم راه در شعاعی که قانون تعیین کرده است درخت بکارند یا دیوار کشی کنند، تجاوز به حریم راه از نظر عرف و قانون خلاف است و برای برخورد با متجاوز باید دستگاه قضایی و انتظامی با اداره راه همکاری کند. موسوی سرچشمه خاطر نشان کرد: راهها مالکیت ملی و عمومی دارد و متعلق به فرد یا گروه خاصی نیست، همه مردم از وجود یک راه منتفع می شوند از این رو به عنوان یک سرمایه ملی باید حریم راه مورد توجه قرار گیرد. 677/515/675