استاندار قزوین: کار فرهنگی مهمترین راه پیشگیری از فساد اداری است # قزوین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/08/85 داخلی.اجتماعی.دانش آموزان بسیجی. استاندار قزوین گفت: مهمترین کاربرای پیشگیری از فساد اداری جامعه انجام کارهای فرهنگی است. سید "احمد نصری" روز پنجشنبه درجمع دانش آموزان نخبه و بسیجی استان قزوین افزود: بکارگیری مدیران سالم تر نیز عامل دیگری برای پیشگیری از فساداداری محسوب می شود. وی اظهار داشت: بسیجی مخلص، بهره اش از دنیا کم و در آخرت پاداشش بی حد و حساب است. این مسوول ادامه داد: بسیجی پرکار و بااخلاق است و همه توانایی هایش را در اختیار دیگران می گذارد. استاندار قزوین سعه صدر، اهل مطالعه وعبادت را از ویژگی های دانش آموزان بسیجی عنوان و تصریح کرد: بسیجی تا جایی که امکان دارد فرایضش را دستجمعی انجام می دهد. "نصری" خاطرنشان ساخت: دانش آموز در سنی است که به الگو و اسوه نیاز دارد و بر همین اساس طمع دشمنان هم به قشر دانش آموز بیشتر است. وی اشتغال را مهمترین دغدغه دولت اعلام کرد وافزود: بطور متوسط هر سال دو میلیون نفر در کشور متولد می شوند که ایجاد هر فرصت شغلی جدید از 20 تا100 میلیون ریال سرمایه گذاری نیاز دارد. به گفته این مسوول، جذب سرمایه و تقویت جریان سرمایه گذاری در صدر برنامه های مسوولان استان قزوین قراردارد. دراین جلسه استاندار قزوین به پرسش های دانش آموزان نخبه وبسیجی حاضر در جلسه پاسخ داد. 616/ 1645