28 شرکت تعاونی آستانه اشرفیه برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند # آستانه اشرفیه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/08/85 داخلی.اقتصادی. رییس اداره تعاون آستانه اشرفیه گفت:امسال 28 شرکت تعاونی این شهرستان برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده اند. حسین عسگری روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: ازاین تعداد 23 شرکت تعاونی برای دریافت تسهیلات بنگاههای کوچک زود بازده و پنج شرکت دیگر نیز برای استفاده از اعتبارات تبصره دو معرفی شده اند. وی خاطر نشان کرد: این تعداد شرکت های تعاونی برای دریافت بیش از 53 میلیارد ریال تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده اند. وی یاد آورشد: هم اکنون بیش از 186 شرکت تعاونی دراین شهرستان 130 هزار نفری فعالیت دارند. 2577/604