دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: مردم از مصرف لواشک های غیربهداشتی پرهیز کنند # اردبیل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/08/85 داخلی.اجتماعی.بهداشت.موادغذایی. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روز پنج شنبه با انتشار اطلاعیه ای از مردم خواست از مصرف لواشک های غیربهداشتی پرهیز کنند. روابط عمومی این دانشگاه گزارش داد: این لواشک ها و آلوچه ها به علت این که مجوزهای لازم بهداشتی و پروانه ساخت ندارند، آلوده بوده و قابل مصرف نیستند. به گزارش این منبع، در تولید این مواد ازمیوه های ناسالم، رنگهای مصنوعی و غیرخوراکی استفاده می شود که به احتمال زیاد موجب بروز بیماری در استفاده کنندگان می شود. بر اساس این گزارش، همچنین ساخت و تولید لواشک و آلوچه ها فله ای و در اماکن غیربهداشتی بدون رعایت اصول بهداشت انجام می شود. دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به مردم توصیه کرده است از مواد غذایی استفاده کنند که بسته بندی شده و دارای برچسب معتبر، مشخصات بهداشتی، پروانه ساخت، نام و نشانی واحد فرآوری، سری ساخت، شرایط نگهداری و تاریخ تولید و انقضای محصول باشد. (594/618/587)