برداشت محصول " سیب زمینی " در چهارمحال و بختیاری آغاز شد # شهرکرد،خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/08/85 داخلی.اقتصادی.کشاورزی.محصولات برداشت محصول " سیب زمینی " از مزارع چهارمحال و بختیاری روز پنجشنبه آغاز شد. مدیرامور زراعت سازمان جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری گفت:امسال بیش از چهار هزار و 920 هکتار از اراضی استان به زیر کشت محصول سیب زمینی رفت. " فرهاداشراقی" در گفت و گو با ایرنا پیش بینی کرد، ازاین میزان سطح زیر کشت سیب زمینی درچهارمحال وبختیاری بیش از200 هزار تن محصـول برداشت شود.
به گفته وی، از این میزان محصول برداشت شده سیب زمینی در استان 30 هزار تن آن رامحصول سیـب زمینی بذری تشکیل می دهد که به استانهای دیگرصادر می شود.
مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد:سطح زیر کشت محصول سیب زمینی در سال زراعی 84-85 نسبت به سال گذشته 600 هکتار کاهش یافت. اشراقی اظهار داشت : سال گذشته نیزازاین میزان سطح زیرکشت افزون بر 195 هزار تن محصول برداشت شد که 30 هزار تن آن را سیب زمینی بذری تشکیل داد. به گفته وی، سال گذشته تمامی محصـول برداشـت شده سیـب زمینی استان وارد بازار مصرف شد و هیچ مقدار انبار نشد. وی یادآور شد:درسال 83 سطح زیرکشت محصول سیب زمینی استان هفت هزار هکتار بود که موجب انبار شدن محصول برداشت شده در چهارمحال وبختیاری شد. اشراقی تصریح کرد: در سالجاری نیز ساخت دو انبار 10 هزار تنی سیب زمینی درشهرهای " نافچ " و "فرادنبه" استان به منظور ذخیره کردن محصول آغاز شده و با بهره برداری ازاین انبارها مشکل فضای ذخیره سازی سیب زمینی دراستان رفع خواهد شد. به گفته وی،همزمان با برداشت محصول سیب زمینی در چهارمحال وبختیاری، کار کل گیری از مزارع سیب زمینی آغاز شده و در یکی از مزارع شهرستان بروجن در هر هکتار بیش از 80 تن محصول برداشت شده است. وی گفت: بیشترین سطح زیر کشت محصول سیب زمینی در چهارمحال و بختیاری به شهرستان بروجن اختصاص داردواین شهرستان یکی از قطبهای مهم تولید سیب زمینی در کشور است. به گزارش ایرنا، شهرستان بروجن در 60 کیلومتری مرکز چهارمحال وبختیاری واقع شده است. 2461/555/546