آمار نهایی ثبت نام کنندگان انتخابات شوراها بیش از 247 هزار نفر اعلام شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/08/85 داخلی.سیاسی.ستاد.انتخابات.کشور.شوراها ستاد انتخابات کشور روز سه شنبه با انتشار اطلاعیه ای آمار نهایی ثبت نام کنندگان برای داوطلبی "سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و تیره عشایر کوچ رو" را بیش از 247 هزار نفر اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه که در اختیار ایرنا قرار گرفت، 247 هزار و 138 نفر با مراجعه به فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور ثبت نام کردند که 240 هزار و 85 نفر مرد و 7 هزار و 53 نفر زن هستند. 33 هزار و 310 نفر مرد و دو هزار و 977 نفر زن برای شوراهای اسلامی شهر، 204 هزار و 345 نفر مرد و چهار هزار و 47 نفر زن برای شوراهای اسلامی روستا و دو هزار و 430 نفر مرد و 29 نفر زن برای شوراهای اسلامی عشایر ثبت نام کرده اند. بر پایه اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، تعداد داوطلبان این دوره نسبت به دوره دوم شوراهای اسلامی 28 هزار و 181 نفر افزایش داشته است. به موجب این اطلاعیه سیر مراحل بررسی صلاحیت داوطلبان به شرح زیر است : 1 - از اولین روز ثبت نام داوطلبان، کار استعلام سوابق آنان ( به استثنای داوطلبان شوراهای اسلامی روستا و عشایر که منوط به نظر هیات اجرایی بخش بوده است ) از مراجع محلی از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال آغاز و مراجع یاد شده 10 روز برای هر استعلام فرصت داشته اند تا پاسخ آن را به فرمانداری یا بخشداری ذیربط اعلام نمایند. 2 - برای آن دسته از داوطلبانی که در پایان روز ثبت نام (30/7/85) اعلام داوطلبی نموده اند و سوابق آنان استعلام شده است، فرصت مراجع در تاریخ 10/8/85 پایان خواهد یافت. 3 - بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی نیز به تدریج و بلافاصله حداکثر ظرف 7 روز پس از دریافت سوابق داوطلبان در جریان است و در تاریخ 17/8/85 خاتمه خواهد یافت. 4 - در این بین، هیات های نظارت شهرستان و بخش نیز نظریه خود را در خصوص صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که در هیات های اجرایی رد شده است به فرمانداری و بخشداری ذیربط اعلام خواهند کرد و در این مرحله کار آنان در تاریخ 25/8/85 خاتمه خواهد یافت. 5 - به اعتراضات داوطلبان رد صلاحیت شده در هیات های نظارت مافوق (شهرستان در روستاها و استان در شهرها) رسیدگی و حداکثر در 11/9/85 تکلیف این قبیل داوطلبان نیز روشن خواهد شد. سیام.1572 1415-