کاوشهای علمی تپه تاریخی "کلار" در کلاردشت مازندران آغاز شد # نوشهر ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 08/06/85 داخلی.فرهنگی.باستان شناسی.کاوش.تپه کلار. معاون پژوهشی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کشور از آغاز کاوش علمی تپه تاریخی " کلار" در منطقه کلاردشت مازندران خبر داد. "سیدمهدی موسوی" روز چهارشنبه در گفت و گو باخبرنگار ایرنا درکلاردشت گفت : لایه نگاری و تعیین حریم این تپه تاریخی با ایحاد ترانشه در قسمت مرکزی و غربی آغاز شده است. وی افزود : یک گروه 15 نفره شامل باستان شناسان و دانشجویان در مدت حدود 45 روز، لایه نگاری و گمانه زنی تپه تاریخی کلار را انجام می دهند. وی وسعت این تپه تاریخی را 11 هکتار اعلام و اضافه کرد : به نظر می رسد بر اساس شواهد و یافته های به دست آمده در سطح این تپه ، بخش صنعتی شامل کارگاههای فلزگری ، سفالگری و شیشه گری در ضلع جنوب شرقی این تپه متمرکز بوده باشد. وی خاطرنشان کرد : براساس این شواهد این تپه تاریخی از اواخر عصربرنز تا اواسط دوره اسلامی را در بر می گیرد که سکونت در آن استمرار داشته است. معاون پژوهشی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کشور تصریح کرد: برای انجام این کاوش علمی 320 میلیون ریال اعتباراختصاص یافته است. به گفته او اطلاعات مربوط به این تپه تاریخی به دو زبان فارسی وانگلیسی برای استفاده علاقه مندان در سایت سازمان میراث فرهنگی درج شده است. 2603/621/508