نمایشگاه توانمندیهای آموزش فنی حرفه ای استان مرکزی در اراک گشایش یافت # اراک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/05/85 داخلی.فرهنگی.اقتصادی.نمایشگاه.فنی و حرفه ای نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهـای آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی روز دوشنبه در دبیرستان امام علی (ع) اراک گشایش یافت. در این نمایشگاه دستاوردهای آمـوزش فنی و حرفه ای با مشارکت بخش دولتی و خصوصی در حرفه های مختلف برای در معرض دید عموم قرار دارد. این نمایشگاه در قالب 30 غـرفـه در زمینی به مساحت یکهزار متـرمـربع در رشته های برق، هیدرولیک، پناماتیک، صنایع چوب، مکانیک، برق خودرو و رایانه صنایع دستی، عکاسی جوشکاری است. نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای آموزش فنی و حـرفه ای استان مرکزی به مدت یک هفته صبح و بعدازظهر برای بازدید علاقه مندان دایر است. 2470/557