معاون اداره کل محیط زیست فارس: این استان در تنوع زیستی سرآمد کشور است # شیراز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 2/3/85 داخلی.اجتماعی.محی طزیست. معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت:این استان درتنوع زیستی و فراوانی گونه ای گیاهی و جانوری استان سرآمد کشور و دارای جایگاهی منحصر به فرد است. حمیدظهرابی روزسه شنبه همزمان باهفته تنوع زیستی درحاشیه بازدید خبرنگاران از منطقه زیست محیطی مهارلو شیراز افزود: فارس با داشتن 10 تالاب یکی از مناطق مهم زمستان گذرانی پرندگان مهاجر است که این پرندگان حدود هفت ماه از سال را در این تالابها می گذرانند. وی گفت: حدود 8/16 در صد از مساحت استان فارس در محدوده مناطق حفاظت شده تحت نظارت و حفاظت قرار دارد که این مناطق در قالب مناطق چهارگانه تحت مدیریت و مراقبت قرار دارد. معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس اظهار داشت:ازمجموع هشت هزار گونه گیاهی و جانوری که در کشور شناخته شده است حدود سه هزارگونه در استان فارس شناسایی شده اما به رغم توانمندی این استان تا کنون پژوهش برجسته ای در زمینه تنوع زیستی در این استان انجام نشده است. وی گفت:استان فارس حدود 50 درصد از تنوع زیستی کشور را که معادل همه توانمندی های تنوع زیستی برخی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی است در خود جای داده از این رو می توان فارس را قطب تنوع زیستی کشور قلمداد کرد. ظهرابی افزود: از مجموع 10تالاب موجود درفارس پنج تالاب در فهرست تالابهای بین المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است. وی افزود: چهار رکن اصلی تنوع زیستی شامل تنوع ژنتیکی ، تنوع گونه، اکوسیستم و فرهنک زیست محیطی در این استان در سطح عالی وجود دارد و به عنوان سرمایه ای ملی محسوب می شود. وی گفت:امروز تنوع زیستی در جهان اهمیتی دو چندان پیدا کرده است و بهره برداری خردمندانه از این منابع می تواند موجب افزایش اشتغال،تامین درآمد و افزایش ضریب حفاظت از محیط زیست شود. هفته تنوع زیستی از دیروز آغاز شده و به همین مناسبت در استان فارس آیین های ویژه برگزار می شود. 677/675