۱۶ فروردین ۱۳۸۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 7585927
۰ نفر
920 میلیارد ریال اعتبار امسال به استان مرکزی تخصیص شد # اراک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/01/85 داخلی.اقتصادی.بودجه رییس سازمان مدیـریت برنامه ریـزی استـان مرکزی گفت: بودجه ابلاغی ابتدای امسال برای این استان 920 میلیـارد ریال است که نسبت به رقم تخصیصی مشابه سال قبل 58 درصد رشد دارد. "علـی حیـدر نوری" روز چهارشنبه در نشست به مدیران اجرایی استـان مرکزی افزود: بودجه مصوب عمرانی پارسال در استان مرکزی 580 میلیارد ریال بود که با پیگیری و تلاش مسوولان 250 میلیارد ریال افزایش یافت. وی با بیان اینکه سند راهبردی توسعه استـان در چهـار سطح سندتوسعه ملی، راهبرد بخشهای مختلف، توسعه شهـرستانی و سنـد عملیاتی توسعه سال 85 تنظیم شده گفت: همه مدیران اجرایی بایدبرای عملیاتی کردن اهداف این سندتلاش کنند. وی افزود:اولـویت بندی نیازهای عمـرانی استان و سوق دادن منابع مالی به سمـت نیـازهای اصلی و اولویت دار از وظایف جدی است که امسال مدیران دستگاههای اجرایی باید به آن توجه ویژه کنند. نـوری تصریـح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی و سردسیری استان مرکزی تسریع در جـذب منابع مالی و اجرای امور عمرانی بدون تلف شدن زمان در این منطقه ضروری است. 556/560/2466