فرمانده انتظامی خوزستان: چهارشنبه سوری در استان با آرامش سپری شد ................................................................
اهواز،خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/86 داخلی.اجتماعی.مناسبتها.
فرمانده انتظامی خوزستان گفت: با توجه به تمهیدات انجام شده مراسم چهارشنبه آخر سال دراین استان با آرامش برگزار شد.
سردار "صیدعیسی دارایی " چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا بااعلام این خبر افزود: همه ماموران انتظامی ما در سراسر استان برای این مناسبت در حالت آماده باش کامل بودند به ویژه دراهواز که هر ساله شاهد بیشترین حضور مردم را داریم.
وی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده مناطق مختلف شهرستان اهواز بلوک بندی شده و نظارت بر هر بلوک به یک افسر ارشد واگذار شد که با نظارت خوب همکاران ما و پاکسازی مناطق مختلف از اراذل و اوباش وتوزیع کنندگان مواد محترقه خطرزا خوشبختانه وضعیت خوبی داشتیم.
وی تعداد کشفیات مواد محترقه و آتشزا در دو میلیون عدد اعلام کرد وگفت: علاوه براین کارهای آموزشی واطلاع رسانی از طریق رسانه ها واعمال محدودیتهای ترافیکی در برخی نقاط از دیگر اقدامات انجام شده دراین راستا اعلام کرد.
وی با اشاره به بی نظمی و اختلال ایجاد شده در یک منطقه از شهر اهواز توسط تعدادی اراذل و اوباش گفت: غیر ازاین مورد در سایر مناطق شهر اهواز و استان خوشبختانه مورد خاصی مشاهده نشد و آیین چهارشنبه سوری در استان از امنیت خوبی برخوردار بود و درمجموع از سال گذشته بهتر برگزار شد.ک/3 643/640 شماره 061 ساعت 12:11 تمام