رییس سازمان جهاد کشاورزی: 1500 تن مرغ منجمد در استان کرمان توزیع شد ..................................................................
کرمان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/86 داخلی.اقتصادی.جهاد کشاورزی.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: طی ماه های بهمن و اسفند سال جاری یک هزار و 500 تن مرغ منجمد در استان توزیع شد.
"محمد تکلوزاده" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: توزیع این میزان مرغ منجمد در راستای سیاستهای تنظیم بازار و تامین مرغ مورد نیاز برای اقشار کم درآمد با نرخ مصوب شرکت پشتیبانی امور دام استان بوده است.
وی ادامه داد: مرغ منجمد را با نرخ هر کیلو 15 هزار ریال در بین فروشگاه های بزرگ و تعاونیهای مصرف کارمندی و کارگری توزیع نموده تا عاملین فروش، مرغ مورد نیاز شهروندان را کیلویی 16 هزار و 500 ریال در اختیار آنان قرار دهند.
وی اضافه کرد: با توزیع این میزان مرغ، شهروندان استان کرمان مشکلی در تهیه آن نخواهند داشت.
7444/507/587 شماره 028 ساعت 11:14 تمام