طرح واکسیناسیون دامها علیه بیماری تب برفکی در بروجرد آغاز شد ............................................................
بروجرد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/86 داخلی.اجتماعی.دامپزشکی.
مرحله پانزدهم طرح واکسیناسیون دامها علیه بیماری تب برفکی روزشنبه در بروجرد آغاز شد.
رییس اداره دامپزشکی بروجرد گفت: در اجرای این طرح بیش از 18 هزار راس گاو و گوساله در برابر بیماری تب برفکی واکسینه خواهند شد.
"محمدرضا جباری" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از این تعداد دام حدود 10 هزار راس گاو و بقیه گوساله می باشند.
وی اظهار داشت: این دامها توسط پنج اکیپ دامپزشکی و با همکاری دامداران در روستاها واکسینه می شوند.
جباری افزود: در سال جاری هیچ موردی از بیماری تب برفکی در بین دامهای این شهرستان دیده نشد.
وی گفت: اجرای طرح تب برفکی در این شهرستان موجب ریشه کنی این بیماری و ارتقا سلامت دامهای منظقه شد.
وی افزود: اجرای این طرح به مدت یک ماه ادامه دارد. ک/3 634/2624/587 شماره 277 ساعت 13:36 تمام