ایجاد اشتغال پایدار معلولان از آسیب های اجتماعی پیشگیری می کند ...........................................................
قزوین ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/86 داخلی.اجتماعی.بهزیستی.
معاون کارآفرینی واشتغال بهزیستی استان قزوین گفت: ایجاد اشتغال پایدار برای معلولان، از فقر و آسیب های اجتماعی پیشگیری و زمینه بازتوانی خانواده آنان را فراهم می کند.
ولی کاظمی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا، فلسفه ایجاد حوزه معاونت کار آفرینی در سازمان بهزیستی را حفظ کرامت انسانها و عزت نفس معلولان عنوان کرد.
وی افزود: به واسطه ایجاد اشتغال مولد و پایدار به منظور خوداتکایی و خودکفایی افراد تحت پوشش، بحث اشتغال موجب می شود فقر اقتصادی از بین برود و اعتماد به نفس و رضایت افراد را افزایش می دهد.
کاظمی اظهارداشت: آموزش فنی وحرفه ای، تشکیل و توسعه کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی، برپایی نمایشگاه تولیدات مددجویان و صندوق فرصتهای شغلی به واسطه مکانیسم انگیزشی برای کارفرمایان ازطریق حق بیمه کارفرمایان و مددجویان از مهمترین برنامه های ایجاد اشتغال این سازمان است.
معاون بهزیستی استان قزوین درخصوص عملکرد سال 86 این معاونت، گفت: 640 میلیون ریال تسهیلات خوداشتغالی از محل وجوه اداره شده به 22 نفر از زنان سرپرست خانوار پرداخت شد.
وی از پرداخت 23 درصد حق بیمه کارفرمایی 125 نفر از معلولان و مددجویان به کار گرفته شده در بخش خصوصی و غیردولتی به ارزش 660 میلیون ریال خبر داد.
کاظمی یادآور شد: 717 نفر از اعضای جامعه هدف سازمان به منظور حرفه آموزی شناسایی شدند که از این عده 420 نفر طی یکسال گذشته آموزش فنی و حرفه ای را طی کردند و دراین راستا 65 میلیون ریال هزینه شده است.
وی اضافه کرد: همچنین از طریق صندوق مهر رضا(ع) یک میلیارد و750 میلیون ریال وام خوداشتغالی به افراد معلول 18 تا 50 سال در استان قزوین پرداخت شد.
درحال حاضر بیش از 10 هزارنفر معلول تحت پوشش بهزیستی استان قزوین قرار دارند. ک/3 7389/3404/684 شماره 116 ساعت 10:41 تمام