مردم چهارمحال وبختیاری 34/1 میلیارد ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند ...................................................................
شهرکرد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/86 داخلی.اجتماعی.جشن نیکوکاری.
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره ) چهارمحال وبختیاری گفت: مردم این استان یک میلیارد و340 میلیون ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند.
"قربانعلی حسین زاده" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرناافزود: مردم استان در این روز درقالب هدایای نقدی و غیرنقدی به نیازمندان کمک کردند.
به گفته وی، این میزان کمک در690 پایگاه جشن نیکوکاری دراستان جمع آوری شد.
وی گفت: پارسال مردم نوعدوست و خیراندیش استان یک میلیارد و672 میلیون ریال دراین جشن به نیازمندان کمک کردند.
به گفته وی، امسال از محل کمک های مردم در قالب صندوقهای صدقات بالغ بر 19 میلیاردو 650 میلیون ریال جمع آوری و بین نیازمندان تقسیم شد.
به گزارش ایرنا، بیش از80 هزار نفر زیرپوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره )استان چهارمحال و بختیاری قرار دارند.ک/3 7360/671/ 607 شماره 073 ساعت 09:46 تمام