فرمانده ناوگروه نظامی پاکستان با معاون استاندار هرمزگان دیدار کرد ..................................................................
بندرعباس ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/12/86 داخلی.اجتماعی.نظامی.
فرمانده ناوگروه نظامی نیروی دریایی پاکستان روز سه شنبه بامعاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی طرفین بر علاقه مندی برای همکاری و تبادل تجربیات کاری در خصوص کمک به امنیت منطقه تاکید کردند.
در این دیدار معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان از حضور فرمانده ناوگروه نظامی نیروی دریایی پاکستان و هیات همراه در این استان قدردانی کرد.
همچنین فرمانده ناوگروه نظامی نیروی دریایی پاکستان نیز از استقبال و مهمان نوازی وایجادفرصت برای دیدار با مسوولان استان هرمزگان اظهار خرسندی کرد.
ناوگروه نظامی نیروی دریایی پاکستان مرکب از چهار فروند کشتی شامل ناو سرفرماندهی محافظ ،شناور سوخت رسان گوادر ،ناوچه جرات و زیر دریایی حرمت از روز دوشنبه برای یک دیدار دوستانه در بندرعباس بسر می برد.
مراسم استقبال از این این ناوگروه توسط منطقه یکم نیروی دریایی ارتش برگزار شد واین گروه 400 نفره قرار است تا 23 اسفندماه درهرمزگان باشند.
دیداربا فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش،نماینده ولی فقیه و معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان دراین مدت انجام شد.
ازامروز سفر به جزیره قشم وبازدید از امکان تاریخی و طبیعی و همچنین چند دوره مسابقه ورزشی در برنامه ناوگروه پاکستانی است.ک/2 668/667/675 شماره 072 ساعت 10:23 تمام