فرمانده ناوگروه نظامی پاکستان بافرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش دیدارکرد ......................................................................
بندرعباس ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/12/86 داخلی.نظامی.مناسبت ها.
فرمانده ناوگروه نظامی نیروی دریایی پاکستان روزدوشنبه با فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی عقیدتی سیاسی منطقه یکم نیروی دریایی ارتش این دیدار دریک فضای صمیمانه ودوستانه دردفتر فرمانده منطقه یکم نداجا برگزار شد.
دریادار ابراهیم اشکان فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش به فرمانده و پرسنل ناوگروه پاکستانی خیر مقدم گفت وسفری خوش توام باموفقیت آرزو کرد.
همچنین فرمانده ناوگروه نظامی پاکستان که معظم الیاس وابسته نظامی پاکستان در ایران آنها را همراهی می کرد از استقبال گرم و دوستانه طرف ایرانی قدر دانی کرد.
ناوگروه نظامی پاکستان متشکل از چهار فروند شناور نظامی شامل ناو سر فرماندهی محافظ ،ناو سوخت رسان گوادر ، ناو چه جرات و زیر دریایی حرمت صبح روز دوشنبه وارد بندرعباس شدند ومورد استقبال قرارگرفتند.
این ناوگروه نظامی 400 نفره از 20 تا 23اسفند ماه قراراست دربندرعباس پس ازدیداربافرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش ،ملاقات هایی بانماینده ولی فقیه در هرمزگان وامام جمعه بندرعباس و استاندار هرمزگان داشته باشند.
برگزاری مسابقه های ورزشی بین تیم های ناو گروه نظامی نیروی دریایی پاکستان و منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ،بازدید از اماکن تاریخی و جزیره قشم از دیگر برنامه های این ناوگروه است.ک/1 668/667/675 شماره 358 ساعت 14:10 تمام