شهرداری تهران: یک میلیون نهال در روزدرختکاری بین شهروندان توزیع می شود ......................................................................
تهران بزرگ ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/12/86 داخلی.اجتماعی.نهال.روز درختکاری.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران گفت: یک میلیون نهال روز درختکاری (پانزدهم اسفند ماه ) بین شهروندان تهرانی توزیع می شود.
"علی محمد مختاری"روزدوشنبه درجمع خبرنگاران افزود:این تعداد نهال شامل انواع سرو شیرازی، گردو، صنوبر ایتالیایی، زیتون، بلوط همیشه سبز وخرمالو و دیگر گونه های گیاهی سازگار وماندگار باشرایط اقلیمی شهر تهران خواهد بود.
وی اظهار داشت: در روز درختکاری برای گلدان های خانگی شهروندان نیز کود و خاک در نظر گرفته شده که عموم شهروندان می توانند از محل های توزیع نهال در محله و منطقه خود دریافت کنند.
مختاری گفت: رویکرد محله محوری ازاولویت های برنامه ریزی شهرداری تهران است که باتوجه به این موضوع شهرداری تهران بیشترین موفقیت خود را از انتقادات سازنده مردم محلات مختلف تهران می داند.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران گفت: در روزدرختکاری هزار هکتار از جنگل کاری منطقه جنوب تهران در منطقه کهریزیک به بهره- برداری می رسد.
مختاری افزود: این مقدار جنگل کاری در راستای طرح و توسعه پنجاه هزار هکتاری جنگل کاری اطراف و پیرامون شهر تهران به بهره برداری می رسد.
وی گفت: هم اکنون سرانه فضای سبز درون شهری تهران 12 مترمربع است که نسبت به سال گذشته یک متر مربع افزایش پیدا کرده است.
مختاری افزود: یکی از رویکردهای سازمان پارکهاوفضای سبز شهرداری تهران اجرای طرح جنگل کاری وایجاد فضای سبز دراطراف تهران است که حتی این جنگل کاری و فضای سبز تا بیست کیلومتر ازمحدوده شهرتهران فراتر رفته است.
وی تاکید کرد: با اجرای این طرح از بسیاری از ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف پایتخت جلوگیری و حتی از آلودگی هوای تهران نیز کاسته خواهد شد.
مختاری با اشاره به اینکه درسطح شهر تهران تعداد یک هزار و 503 بوستان وجود دارد، گفت: امسال نیز 126 بوستان در شهر تهران به بهره برداری رسید و درنظر است که تاپایان سال 87 نیز تعداد 150 بوستان به این تعداد افزوده شود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران گفت: بیشترین مشکل این سازمان برای احداث بوستان درسطح شهر تهران کمبود زمین و تملک آن برای ایجاد فضای سبز است.
مختاری افزود: در نظر است که تا پایان سال 87 بدنه تمام بزرگراههای شهر تهران شامل بزرگراه یادگارامام (ره )،شهید چمران، شهید همت،آیت الله حکیم و امام علی (ع)از یک فضای سبز مناسبی برخوردار باشند.ک/2 تهرام/537/1064/ 1645 شماره 341 ساعت 15:03 تمام